IGAPE

PROXECTO COFINANCIADO POR IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020

xunta-de-galicia
union-europea-medium
igape
galicia

Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Empresas.
O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a
internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de
empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados
internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Programa operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo

Unha maneira de facer Europa